Advertisement

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे

खालील आकृती पूर्ण करा.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board


SOLUTION

महर्षी कर्वे यांना अपेक्षित असलेले स्वातंत्र्य प्रकार :

(१) राष्ट्रीय स्वातंत्र्य

(२) संपूर्ण स्वातंत्र्य


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board


SOLUTION

महर्षी कर्वे यांचे स्त्री-स्वातंत्र्याबद्दलचे विचार : 

(१) स्त्रियांना गुलामीतून मुक्त करायचे असेल तर देशाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे.

(२) आपण गुलाम आहोत याचे स्त्रीला भान आले पाहिजे.

(३) स्त्री शिक्षण घेतलेच पाहिजे.

(४) शांतपणे, सोशीकपणे व सहिष्णू वृत्ती स्त्री-शिक्षणाची चळवळ केली पाहिजे.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

SOLUTION

महर्षी कर्वे यांची प्रेरणास्थाने :

(१) पंडिता रमाबाई यांचे जीवनचरित्र

(२) ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचे जीवन कार्यChapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board


SOLUTION

महर्षी कर्वे यांची स्त्रियांबाबतची स्वप्ने : 

(१) स्त्री स्वाभिमानी बनली पाहिजे.

(२) उच्चविद्याविभूषित केली पाहिजे.

(३) स्त्रीला पुरुषाइतकेच स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे.

(४) स्त्री शिकली पाहिजे.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

महर्षी कर्वे यांच्या कार्यकुशलतेचा ओघतक्ता तयार करा. 

कार्यात नेमकेपणा होता.

विचार पक्का झाला कीSOLUTION

कार्यात नेमकेपणा होता.

ते बोलत नसत.

विचार करीत असत.

विचार पक्का झाला की

तो विचार आचरणात आणत.

लोकांना त्यांच्या कृतीतून त्यांचा विचार समजत असे.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

हे केव्हा घडेल ते लिहा.

कर्त्या सुधारकाने सुरू केलेले कार्य पूर्णत्वास जाईल ______SOLUTION

कर्त्या सुधारकाने सुरू केलेले कार्य पूर्णत्वास जाईल, जेव्हा पुरुषांचेही 'शिक्षण' होईल.स्त्री पुरुषांशी स्पर्धा करू शकेल ______


SOLUTION

स्त्री पुरुषांशी स्पर्धा करू शकेल, जेव्हा ती उच्चविद्याविभूषित होईल.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

चौकट पूर्ण करा.

लेखकांच्या मते दुसऱ्याच्या दु:खात दु:खी व सुखात सुखी होणारा - ______ SOLUTION

लेखकांच्या मते दुसऱ्याच्या दु:खात दु:खी व सुखात सुखी होणारा - स्थितप्रज्ञ कर्वे यांना लोकमानसाने दिलेली पदवी - ______


SOLUTION

कर्वे यांना लोकमानसाने दिलेली पदवी - महर्षी


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

पाठाच्या (कर्ते सुधारक कर्वे) आधारे वाक्याचा उर्वरित भाग लिहून वाक्य पूर्ण करा.

स्त्रीने स्वातंत्र्य कमवावे असे वाटणे म्हणजे - ______

SOLUTION

स्त्रीने स्वातंत्र्य कमवावे असे वाटणे म्हणजे खडकावर डोके आपटण्यासारखे आहे.


समाजाविरूद्ध विद्रोह केला तर - ______ 


SOLUTION

समाजाविरुद्ध विद्रोह केला तर विद्रोह करणाऱ्याला समाज गिळून टाकायला येईल.लोकांनी कर्वे यांची ससेहोलपट चालवली तरी - ______ 


SOLUTION

लोकांनी कर्वे यांची ससेहोलपट चालवली तरी कर्त्यांनी त्यांना शिव्याशाप दिले नाहीत किंवा आपल्या कार्यापासून कर्वे विचलित झाले नाहीत.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

‘कार्य’ या शब्दासाठी पाठात (कर्ते सुधारक कर्वे) आलेली विशेषणे शोधा.


SOLUTION

कार्य या नामाची विशेषणे : मोठे, अतोनात, कठीण, ऐतिहासिक, जटिल, अटीतटीचे, महाकठीण, अलौकिक, महान इत्यादी.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

खालील वाक्यातील वाक्यप्रचार शोधा.

शिक्षकांनी सांगितलेली हृद्य आठवण आमच्या मनात घर करून राहिली.SOLUTION

मनात घर करून राहणे - म्हणजे कायमचे लक्ष्यात राहणेवक्त्याचे विचार अनेकांच्या पचनी पडले नाहीत.


SOLUTION

पचनी न पडणे - म्हणजे न समजले किंवा न पटणे.


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

त्याने लाडू व करंज्या खाल्ल्या.


SOLUTION

उभयान्वयी अव्यय - वपाऊस आला आणि गारा पडल्या.


SOLUTION

उभयान्वयी अव्यय - आणितो येणार, कारण त्याला पैशांची गरज आहे.


SOLUTION

उभयान्वयी अव्यय - कारणआजी म्हणाली, की मी उद्या गावाला जाणार आहे.


SOLUTION

उभयान्वयी अव्यय - की


Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

केवलप्रयोगी अव्ययाचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा.

______! काय सुंदर देखावा आहे हा!SOLUTION

ओहो! काय सुंदर देखावा आहे हा!______! असा प्रसंग वैऱ्यावर देखील येऊ नये.


SOLUTION

अरेरे! असा प्रसंग वैऱ्यावर देखील येऊ नये.______! तुझी कल्पनाच मुळी मला पसंत नाही.


SOLUTION

छे! तुझी कल्पनाच मुळी मला पसंत नाही.______! आज तू खूप चांगला खेळलास.
SOLUTION

वाहव्या! आज तू खूप चांगला खेळलास.Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board

स्वमत.

‘स्त्रियांनी शिकणे अत्यंत गरजेचे आहे’, या विधानामागील अण्णांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करा.


SOLUTION

समाजात स्त्रियांची संख्या पुरुषांइतकीच असते. थोडी कमी-जास्त भरेल. पण साधारणपणे स्त्रिया म्हणजे समाजाचा अर्धा भाग होय. दुर्दैवाने आपल्या समाजाने स्त्रियांना मागासलेले ठेवले. त्यामुळे अर्धा समाज मागासलेला राहिला. त्याचे अनंत तोटे समाजाला आजसुद्धा भोगावे लागत आहेत. बहुतेक वेळा हे नुकसान मोजता येत नाही. मोजता न आल्यामुळे आपले किती नुकसान झालेले आहे, हे कळतही नाही. स्त्रियांना मागासलेले ठेवल्यामुळे समाजाची अर्धी बुद्धिमत्ता निरुपयोगी राहते. त्या बुद्धीचा समाजाला उपयोग झाला असता, पण ती वाया जाते. पुरुष बहुतांश वेळा स्वार्थी व आत्मकेंद्री असतो. स्त्री अधिक सामाजिक असते. यामुळे कुटुंबातला पुरुष शिकला तर कुटुंबातील एका व्यक्तीचा विकास होतो. मात्र स्त्री शिकली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो. अखंड कुटुंब शिक्षित होते. आपण हे ओळखले पाहिजे. स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान दिले पाहिजे.‘जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’ हे वचन महर्षी कर्वेयांच्या जीवनाला कसे लागू पडते, ते स्पष्ट करा.


SOLUTION

अण्णासाहेबांनी फार मोठे स्वप्न पाहिले होते. ते फार मोठी झेप घेऊ पाहत होते. त्यांच्या स्वप्नाला संपूर्ण समाजाची साथ मिळाली नाही. समाजाने अण्णासाहेबांना ओळखलेच नाही. समाजाने साथ दिली नाहीच; उलट पराकोटीचा विरोध केला. त्यांचा सतत अपमान केला. त्यांना धक्काबुक्की केली. त्यांचे कपडे फाडले. हे रोज घडत होते. त्यामुळे स्वत:चे कपडे रोज रोज शिवण्याची पाळी त्यांच्यावर येई. स्त्री-शिक्षणासाठी देणग्या गोळा केल्या तर भ्रष्टाचाराचा सतत धाक दाखवला जाई. त्यांच्या चळवळीमुळे कुटुंबीयांनाही त्रास सहन करावा लागे. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यातही आला होता. हे सर्व यातनामय होते. लोककल्याणासाठी अण्णासाहेबांनी या यातना सहन केल्या. आज आपण अण्णासाहेबांची स्मारके उभारतो. परंतु प्रत्यक्ष जीवनात त्यांना दुःख, कष्ट आणि यातनाच सहन कराव्या लागल्या. 'जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण' हे तुकाराम महाराजांचे वचन अण्णासाहेबांना तंतोतंत लागू पडते.‘कर्ते सुधारक कर्वे’ या पाठातून महर्षी अण्णा कर्वे यांचे तुम्हांला जाणवलेले वेगळेपण, तुमच्या शब्दांत सांगा.


SOLUTION

अण्णासाहेब कर्वे यांचे फार मोठे वेगळेपण या पाठातून वाचकांसमोर येते. बऱ्याच वेळा सामाजिक कार्य करणाऱ्या लोकांना स्वतःच्या सामाजिक कार्याचा गर्व असतो. ती माणसे या गर्वामुळे आक्रमक बनतात. अण्णासाहेबांची प्रकृती याबाबतीत नेमकी उलटी होती. त्यांना प्रचंड आत्मविश्वास होता. पण गर्व नव्हता. ते कधीच आक्रमक बनले नाहीत. उलट ते शांतपणे, कोणावरही न रागावता, आक्रस्ताळेपणा न करता आपले काम करीत. त्यांचे अपमान झाले. अडवणूक झाली. त्यांच्यावर हल्ले झाले. जाता-येता त्यांचे कपडे फाडले गेले. पण ते विचलित झाले नाहीत. घाबरले नाहीत किंवा दुःखी-कष्टीही झाले नाहीत. ते स्थितप्रज्ञाप्रमाणे शांत राहिले. नव्हे ते स्थितप्रज्ञच होते. हा त्यांचा गुण, त्यांचा वेगळेपणा मला खूप भावला आहे. खूप आवडला आहे.


.

Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


 • Chapter 1: जय जय हे भारत देशा

 • Chapter 2: बोलतो मराठी

 • Chapter 3: आजी : कुटुंबाचं आगळ

 • Chapter 4: उत्तमलक्षण

 • Chapter 5.1: वसंतहृदय चैत्र

 • Chapter 5.2: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर

 • Chapter 6: वस्तू

 • Chapter 7: गवताचे पाते

 • Chapter 8: वाट पाहताना

 • Chapter 9: आश्वासक चित्र

 • Chapter 10.1: आप्पांचे पत्र

 • Chapter 10.2: मनक्या पेरेन लागा

 • Chapter 11: गोष्ट अरुणिमाची

 • Chapter 12: भरतवाक्य

 • Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे

 • Chapter 14: काळे केस

 • Chapter 15.1: खोद आणखी थोडेसे

 • Chapter 15.2: वीरांगना

 • Chapter 16: आकाशी झेप घे रे

 • Chapter 17: सोनाली

 • Chapter 18: निर्णय

 • Chapter 19: तू झालास मूक समाजाचा नायक

 • Chapter 20.1: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी

 • Chapter 20.2: व्युत्पत्ती कोश

 • Chapter 20.3: उपयोजित लेखन


Author: Balbharati

Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

Language: Marathi


.

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

SUBJECTS

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.

SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019

HSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 12th English Medium)

HSC ECONOMICS MARCH 2020

HSC OCM MARCH 2020

HSC ACCOUNTS MARCH 2020

HSC S.P. MARCH 2020

HSC ENGLISH MARCH 2020

HSC HINDI MARCH 2020

HSC MARATHI MARCH 2020

HSC MATHS MARCH 2020


SSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 10th English Medium)

English MARCH 2020

HindI MARCH 2020

Hindi (Composite) MARCH 2020

Marathi MARCH 2020

Mathematics (Paper 1) MARCH 2020

Mathematics (Paper 2) MARCH 2020

Sanskrit MARCH 2020

Sanskrit (Composite) MARCH 2020

Science (Paper 1) MARCH 2020

Science (Paper 2)

Geography Model Set 1 2020-2021


MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam

Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.

Paper Presentation In Board Exam

How to Score Good Marks in SSC Board Exams

Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam

How to write English exams?

How to prepare for board exam when less time is left

How to memorise what you learn for board exam

No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates


NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!

BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP

HOW TO PURCHASE OUR NOTES?

S.P. Important Questions For Board Exam 2022

O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2022

Economics Important Questions for Board Exam 2022

Chemistry Important Question Bank for board exam 2022

Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination

Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2022 Examination

Important-formulaTHANKS