OMTEX CLASSES: OMTEX CLASSES.... Our true achievers in HSC.. Hsc results 2016.........

OMTEX CLASSES.... Our true achievers in HSC.. Hsc results 2016.........

Our true achievers in HSC.. Hsc results 2016.........

OMTEX CLASSES....
Our true achievers in HSC..
Hsc results 2016.........

Nikita.D.              86.00%

Nikitha.S.              85.00%

Ajitha.S.                84.30%

Neha.R.                 84.00%

Heena.                   83.00%

Jeya prashanth     81.38%

Muthu kumari.      79.23%

Anitha.M.               79.23%

Suganiya.K.           79.00%

Ponramina.           78.00%

Rajesh.                   78.46%

Veeraj.                    78.00%

Soundarya.M.        78.15%

Farheen                  78.00%

Jenifa.                    78.00%

Robin.                     77.00%

Vaishali.                 77.00%

Mariya prasijia.     77.00%

Pragathi.                77.00%

Jemi Carlin.           76.15%

Shadab.                 76.00%

Kavitha.M.             75.23%

Shiva.                     75.23%

Ahmed                    75.07%

Kauahik guna.        75.07%

Khan afreen.           75.00%

Sarfaraz.                 74.00%

Insha.                      73.05%

Feroz Khan.            73.00%

Anandhi.                 72.30%

Soundarya.B.         72.00%

Priyanka.S.            72.00%

Shobana.               72.00%

Jancy.                    72.00%

Vaisnavi.                71.00%

Rupali.                    71.00%

Selvi.                       70.46%

Satya sujiba.          70.46%

Navin.                      70.15%

Sukitha.S.               70.00%

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡Heartily congratulation to you all.........⚡⚡⚡⚡⚡⚡