பன்னிரண்டாம் வகுப்பு - மாதிரி வினாத்தாள் - பதிவிறக்கம் / XII STANDARD - MODEL QUESTION PAPER - DOWNLOAD


மாணவர்கள் / பெற்றோர்கள் / ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு……

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு - மாதிரி வினாத்தாள் - பதிவிறக்கம் /
XII STANDARD - MODEL QUESTION PAPER - DOWNLOAD
              தமிழ்நாடு அரசு மேனிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் பாடச்சுமை மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில் பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களை 1200 - இல் இருந்து 600 மதிப்பெண்களாகவும்மொழிப்பாடங்களுக்கான தேர்வை இரண்டு தாள்களிலிருந்து ஒரு தாளாகவும் குறைத்து அரசாணை வெளியிட்டதுஇதனடிப்படையில் +2 மாணவர்களுக்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
        இவை மாதிரி வினாத்தாள்கள் மட்டுமேஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இந்த மாதிரி வினாத்தாள்களில் உள்ள வினா அமைப்பு முறையை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

        The Government of Tamil Nadu has taken a policy decision on reducing the maximum marks for Higher Secondary Board Examination from 1200 to 600 in order to reduce the examination stress of students besides reducing the number of papers for Language subjects from two to one.
        These are only model questions. Teachers and students need to focus only on the Pattern of the questions.

S.No.
Subjects
தமிழ்ப்பதிப்பு - மாதிரி வினாத்தாள்
English Version - Modal Question Paper
மாதிரி - 1
மாதிரி - 2
மாதிரி - 3
Model - 1
Model - 2
Model - 3
1
பொதுத்தமிழ்
General Tamil
-
-
-
2
ஆங்கிலம்
English
-
-
-
3
கணிதம்
Mathematics
4
இயற்பியல்
Physics
5
வேதியியல்
Chemistry
6
உயிரியல்
Biology
7
தாவரவியல்
Botany
8
விலங்கியல்
Zoology
9
வரலாறு
History
10
இந்தியப் பொருளாதாரம்
Indian Economy
11
வணிகவியல்
Commerce
12
கணக்குப்பதிவியல்
Accountancy
13
நுண்ணுயிரியல்
Microbiology
14
உயிர் வேதியியல்
Bio Chemistry
15
செவிலியர் (பொது)
Nursing General
16
சத்துணவியல்
Nutrition & Dietetics
17
மனையியல்
Home Science
18
வணிகக் கணிதம்
Business Mathematics
19
புவியியல்
Geography
20
புள்ளியியல்
Statistics
21
அரசியல் அறிவியல்
Political Science
22
அறவியல்
Ethics
-
-
-
23
கணினி அறிவியல்
Computer Science
24
தொடர்பு மொழி ஆங்கிலம்
Communicative English
-
-
-
25
சிறப்புத் தமிழ்
Advanced Language
-
-
-
26
பொருளாதாரம்
Economics
சிறுபான்மை மொழிகள் / Minority & Foreign Languages
1
அரபிக்
Arabic
-
-
-
2
பிரஞ்சு
French
-
-
-
3
ஜெர்மன்
German
-
-
-
4
இந்தி
Hindi
-
-
-
5
மலையாளம்
Malayalam
-
-
-
6
சமஸ்கிருதம்
Sanskrit
-
-
-
7
உருது
Urdu
-
-
-
8
கன்னடம்
Kannada
-
-
-
9
தெலுங்கு
Telugu
-
-
-


S.No.
Subjects
மாதிரி வினாத்தாள் - விடைக்குறிப்பு /
Model Question Paper - Answer Key
1
பொதுத்தமிழ்
General Tamil
2
ஆங்கிலம்
English
3
கணிதம்
Mathematics
4
இயற்பியல்
Physics
5
வேதியியல்
Chemistry
6
உயிரியல்
Biology
7
தாவரவியல்
Botany
8
விலங்கியல்
Zoology
9
கணினி அறிவியல்
Computer Science
10
வரலாறு
History
11
பொருளாதாரம்
Economics
12
கணக்குப்பதிவியல்
Accountancy
13
வணிகவியல்
Commerce
14
புள்ளியியல்
Statistics