சத்தியமா நான் சொல்லல.... *வரலாறு* சொல்லுது

1⃣9⃣5⃣7⃣-காமராஜர் CM🖐🏿


1⃣9⃣6⃣2⃣-காமராஜர் CM🖐🏿

அடுத்து
காமராஜர் மரணம்😭😭😭


1⃣9⃣6⃣7⃣-அண்ணா CM☀


1⃣9⃣7⃣2⃣-அண்ணா CM☀

அடுத்து
அண்ணா மரணம்😭😭😭


1⃣9⃣7⃣7⃣-எம்.ஜி.ஆர் CM🌱


1⃣9⃣8⃣4⃣-எம்.ஜி.ஆர் CM🌱


அடுத்து
எம்.ஜி.ஆர் மரணம்😭😭😭


2⃣0⃣1⃣1⃣-ஜெயலலிதா CM


2⃣0⃣1⃣6⃣-ஜெயலலிதா CM


.அடுத்து????
🐚🐚🐚🐚


சத்தியமா நான் சொல்லல....

*வரலாறு* சொல்லுது..

No comments:

Post a Comment