டீ குடிக்கலாமா !

 இயற்கையின் மகத்துவம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்

No comments:

Post a Comment